Menu
Zavřít

Media

Podporujeme zájem médií o orientaci ve složitějších otázkách
práva a fungování justice. Poskytneme vám základní právní informace
i odborná stanoviska k aktuálním kauzám. To neplatí v oblastech mimo
naši specializaci a v případech, kde jsme vázáni mlčenlivostí.

Zpět na media
08.08.2017

Postavení advokáta v řízení před Soudním dvorem EU

EPRAVO MAGAZINE 02_2017 - Z právní praxe - JUDr. Sedláček.pdf