Menu
Zavřít

Media

Podporujeme zájem médií o orientaci ve složitějších otázkách
práva a fungování justice. Poskytneme vám základní právní informace
i odborná stanoviska k aktuálním kauzám. To neplatí v oblastech mimo
naši specializaci a v případech, kde jsme vázáni mlčenlivostí.

Zpět na media
04.01.2012

Zvýšení poplatku za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Dne 1.1.2012 vstoupil v účinnost zákon číslo 349/2011 Sb., kterým se mění zákon číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných  práv  k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou došlo od 1.1.2012 ke zvýšení poplatku za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z dosavadních 500,- Kč na 1.000,- Kč.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Další informace V pořádku