Menu
Zavřít

Media

Podporujeme zájem médií o orientaci ve složitějších otázkách
práva a fungování justice. Poskytneme vám základní právní informace
i odborná stanoviska k aktuálním kauzám. To neplatí v oblastech mimo
naši specializaci a v případech, kde jsme vázáni mlčenlivostí.

Zpět na media
10.01.2012

Novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Ve vztahu k novele zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, došlo také ke zvýšení poplatků hrazených v rámci insolvenčního řízení. Jedná se zejména o zvýšení poplatků u incidenčních sporů (viz ustannovení § 159 insolvenčního zákona), a to následovně:

Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem je peněžité plnění
a)   do   částky   20.000   Kč   včetně   - 1.000  Kč;
b)   v   částce   vyšší   než   20.000   Kč -   5   %   z   této  částky;
 

Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem není peněžité plnění, s výjimkou sporu o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,
a)   ve   sporu   o   pravost,   výši   nebo   pořadí   přihlášené   pohledávky - 5.000  Kč;
b)   za   každou   nemovitost  - 5.000 Kč;
c)   za   každý   podnik   nebo   za   každou jeho organizační složku 15.000 Kč;
d)   v   ostatních   případech - 2.000 Kč. 

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Další informace V pořádku