oceneni 2016
oceneni 2015
oceneni 2015

akce

13.02.2017 - PRÁVNÍK ROKU 2016

V pátek 3. 2. 2017 se v Praze uskutečnil již 12. galavečer celojustiční soutěže Právník roku 2016. JUDr. Michal Žižlavský vyhlásil vítěze v kategorii práva duševního vlastnictví. Cenu získal JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. z advokátní kanceláře Kříž a par

více

12.12.2016 - 3. ročník tenisového turnaje ,,O VÁNOČNÍ POHÁR ČESKÉ A SLOVENSKÉ ADVOKACIE´´

3. ročník tenisového turnaje ,,O VÁNOČNÍ POHÁR ČESKÉ A SLOVENSKÉ ADVOKACIE´´

více

01.06.2016 - Vystoupení Michala Žižlavského na téma připravované novely insolvenčního zákona

Michal Žižlavský vystoupil na semináři pořádaném Asociací insolvenčních správců ve spolupráci s Justiční akademií na téma „Oddlužení v rozhodovací praxi soudů; novela insolvenčního zákona a nové postavení a povinnosti insolvenčního správce“.

více

29.04.2016 - Michal Žižlavský vystoupil na kongresu Právní prostor 2016

Michal Žižlavský vystoupil mezi předními odborníky z různých právních profesí na kongresu Právní prostor v rámci specializovaného bloku zaměřeného na insolvence.

více

08.02.2016 - Právník roku 2015

Jedenáctý ročník galavečera Právník roku, již tradičně pořádaný Českou advokátní komorou a vydavatelstvím epravo.cz, se letos uskutečnil v brněnském Bobycentru.

více

25.01.2016 - Čtvrt století na trhu a prestižní ocenění

Kancelář ŽIŽLAVSKÝ oslavila minulý týden se svými hosty nový rok, 25 let své existence a prestižní ocenění „Právnická firma roku 2015“.

více

22.12.2015 - Michal Žižlavský jako porotce na Olympiádě lidských práv

Michal Žižlavský jako porotce na Olympiádě lidských práv

více

18.12.2015 - Druhý ročník Vánočního poháru české a slovenské advokacie

V posledním listopadovém týdnu se v pražských Benicích uskutečnil druhý ročník tenisového turnaje O Vánoční pohár české a slovenské advokacie.

více

27.10.2015 - Vystoupení JUDr. Žižlavského v rámci oslav 25 let obnovené nezávislosti české advokacie

29. září 2015 Odbornou konferencí na téma „Advokátní mlčenlivost - imanentní součást spravedlnosti“ byly zahájeny oslavy 25 let obnovené nezávislosti české advokacie. Odborná konference se konala 18. září 2015 v paláci Žofín na Slovanském ostrově pod zášt

více

20.03.2015 - Pracovní snídaně na téma Insolvence korporátního dlužníka

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ a Unie podnikových právníků uspořádali pracovní snídani na téma Insolvence korporátního dlužníka - obchodního partnera.

více

06.01.2015 - Tenisový turnaj O Vánoční pohár české a slovenské advokacie

V prosinci loňského roku se v pražských Benicích uskutečnil první ročník tenisového turnaje O Vánoční pohár české a slovenské advokacie. Záštitu nad turnajem převzali předseda České advokátní komory a předseda Slovenské advokátní komory. O organizaci se

více

17.12.2014 - Konference Nové soukromé právo 2014

Vydavatelství EPRAVO.CZ ve spolupráci s Českou advokátní komorou a pod záštitou ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. uspořádalo dne 25.11.2014 3. ročník odborné konference Nové soukromé právo.

více

26.11.2014 - Pracovní snídaně na téma Bankovní regulace

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ a Epravo.cz uspořádali pracovní snídani, věnovanou bankovní regulaci.

více

09.09.2014 - Pracovní snídaně na téma Insolvence a restrukturalizace 2014

Epravo.cz uspořádalo pracovní snídani a pozvalo na panel zkušené advokáty a insolvenční správce z kanceláře ŽIŽLAVSKÝ.

více