oceneni 2016
oceneni 2015
oceneni 2015

tym

foto

Michal Brychta, JUDr.


advokát, insolvenční správce, základní povolení

Od roku 2011 pracoval v české advokátní kanceláři, kde zajišťoval komplexní správu a vedení agendy nemovitostí, přičemž dále se zabýval rovněž závazkovým právem a soudními spory. Od roku 2013 působí v advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ, kde se jako advokát a člen insolvenčního týmu věnuje především soudním sporům a poskytování právních služeb v souvislosti s insolvenčním řízením. Získal cenné zkušenosti z mnoha desítek insolvenčních řízení, pokud jde o řešení úpadku konkursem a reorganizací. Jako člen týmu advokátní kanceláře se zaměřuje také na oblast právních vztahů k nemovitostem a právo směnečné.

Jako advokát je členem České advokátní komory, a dále disponuje povolením Ministerstva spravedlnosti České republiky k výkonu činnosti insolvenčního správce.

zpět

brychta@zizlavsky.cz