oceneni 2016
oceneni 2015
oceneni 2015

tym

foto

Miroslav Sedláček, JUDr., Ph.D.


advokát

Před svým příchodem do advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ působil v řadě mezinárodních advokátních kanceláří, naposledy v advokátní kanceláři Achour & Hájek. Ve své praxi se soustředí zejména na problematiku vnitrostátních a mezinárodních soudních sporů a arbitráží. V advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ se bude zaměřovat na soudní řízení a insolvenční agendu. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a studoval na University of Turku. Absolvoval rovněž stáže u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku. Miroslav Sedláček je v současné době také interním doktorandem na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývá vybranými otázkami civilního procesu a pedagogickou činností. Je členem České advokátní komory, Jednoty českých právníků a Common Law Society. Hovoří plynule anglicky.

zpět

sedlacek@zizlavsky.cz