oceneni 2016
oceneni 2015
oceneni 2015

tym

foto

Petr Veselý, Mgr.


advokát-partner, insolvenční správce

Od roku 2007 pracoval v české advokátní kanceláři, kde se zabýval především konkursním a insolvenčním řízením, právními vztahy k nemovitostem, vymáháním pohledávek a trestním právem. Od roku 2010 působí jako právník v advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ, od roku 2013 jako advokát - partner. Disponuje povolením Ministerstva spravedlnosti České republiky působit jako insolvenční správce.

V advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ se věnuje především insolvenčnímu právu se speciálním zaměřením na soudní reorganizace a restrukturalizace a soudním sporům. Získal praktické zkušenosti z řady insolvenčních řízení velkých a středních podniků.

V rámci advokátní kanceláře řídí tým specialistů poskytujících právní podporu spolupracujícím insolvenčním správcům.

Zpět

vesely@zizlavsky.cz